Kategorijas
Velo

Ērgļi – Jumurda

Ērgļi – Palšu purvs- Lācīšu ezers- Jumurda – Laišķenu ezers- Pulgosnis- Ērgļi. Jeb uz Ērgļiem pēc kafijas pie Māra Oltes 🙂

2021. g. 5. jūnijs.

Download file: Ergli_Jumurda.gpx